Báthory Zoltán
Rendszerszintű pedagógiai felmérések 3

Csíkos Csaba
Egy hazai matematikai felmérés eredményei nemzetközi
összehasonlításban 20

Bárdos Jenő
A nyelvtudás megítélésének korlátai 28

Nagy József
Az eredményesebb képességfejlesztés feltételeiről 40

Géczi János
A pedagógiai sajtó szerepvállalásai a hazai neveléstudományban 53

Nikolov Marianne
Angolul és németül tanuló diákok nyelvtanulási attitűdje és motivációja 61

Trevor G. Bond
A tesztelés sokféle szerepe 74

Korom Erzsébet
A fogalmi váltás kutatása 84

Kárpáti Andrea
Mérni a mérhetetlent 95

Csapó Benő
Az iskolai osztályok közötti különbségek és az oktatási rendszer demokratizálása 107

Vári Péter – Balázsi Ildikó – Bánfi Ilona – Szabó Annamária – Szabó Vilmos László
Hogyan olvasnak a magyar kilencévesek? 118Karády Viktor
Peregrinusok 139
(Szögi László [szerk.]: Magyarországi diákok németországi
egyetemeken és főiskolákon, 1789–1919)

Vajda Zsuzsanna
A gyermekkor története 140
(Pukánszky Béla: A gyermekkor története)

Satöbbi 144

Arató László – Knausz Imre – Mihály Ottó – Nahalka István –Trencsényi László
Az egyszintű, kompetencia-központú érettségi-felvételi vizsga koncepciója

03/8