Könyvek

 1. Kamarás István: Krisnások Magyarországon (1998)
 2. Petőfi S. János - Benkes Zsuzsa: A szöveg megközelítései (1998)
 3. Andor Mihály - Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás (2000)
 4. Csányi Erzsébet: Világirodalmi kontúr (2000)
 5. Fóris Ágota (szerk.): Olasz nyelvi tanulmányok (2000)
 6. Takács Viola: A Galois-gráfok pedagógiai alkalmazása (2000)
 7. Szépe György: Nyelvpolitika: múlt és jövő (2001)
 8. Andor Mihály (szerk.): Romák és oktatás (2001)
 9. Baska Gabriella - Nagy Mária - Szabolcs Éva: Magyar tanító, 1901 (2001)
 10. Tüske László (szerk.): Muszlim művelődéstörténeti előadások (2001)
 11. Petőfi S. János - Benkes Zsuzsa:  A multimediális szövegek megközelítései (2002)
 12. Kárpáti Eszter - Szűcs Tibor (szerk.): Nyelvpedagógia (2002)
 13. Reisz Terézia - Andor Mihály (szerk.): A cigányság társadalomismerete (2002)
 14. Fóris Ágota: Szótár és oktatás (2002)
 15. H. Nagy Péter (szerk.): Ady-értelmezések (2002)
 16. Kéri Katalin: Nevelésügy a középkori iszlámban  (2002)
 17. Géczi János: Rózsahagyományok (2003)
 18. Kocsis Mihály: A tanárképzés megítélése (2003)
 19. Gelencsér Gábor: Filmolvasó-könyv (2003)
 20. Takács Viola: Baranya megyei tanulók tudásstruktúrái (2003)
 21. Lajtai L. László: Nemzetkép az iskolai történelemoktatásban 1777-1848 (2004)
 22. Franyó István: Biológiai műveltségünk (2004)
 23. Golnhofer Erzsébet: Hazai pedagogiai nézetek 1945-1949 (2004)
 24. Bárdos Jenő: Nyelvpedagógiai tanulmányok (2004)
 25. Kamarás István: Olvasásügy (2005)
 26. Géczi János: Pedagógiai tudásátadás (2005)
 27. Révay Valéria (szerk.): Nyelvészeti tanulmányok (2005)
 28. Pukánszky Béla: A gyermek a 19. századi magyar neveléstani kézikönyvekben (2005)
 29. B. Nagy Ágnes - Szépe György (szerk.): Anyanyelvi nevelési tanulmányok I. (2005)
 30. B. Nagy Ágnes - Szépe György (szerk.): Anyanyelvi nevelési tanulmányok II. (2006)
 31. Géczi János: Az iskola kultúrája: nevelés és tudomány (2006)
 32. Kelemen Elemér: A tanító a történelem sodrában (2007)
 33. B. Nagy Ágnes - Szépe György (szerk.): Anyanyelvi nevelési tanulmányok III. (2008)
 34. Boros János (2009): Filozófia!
 35. Hoffmann Zsuzsanna (2009): Antik nevelés
 36. Orbán Jolán (2010): Jacques Derrida szakmai hitvallása
 37. Boros János (2010): A tudomány, a tudás és az egyetem
 38. Géczi János (2010): Sajtó, kép, neveléstörténet
 39. Révay Valéria (2010): A nyelvhasználat szintjei a XVII–XIX. században Északkelet-Magyarországon
 40. Medve Anna – Farkas Judit – Szabó Veronika (2010): 4×12 mondat
 41. Koltai Zsuzsa (2011): A múzeumi kultúraközvetítés változó világa
 42. Boros János (2011): Demokrácia és szabadság
 43. Érfalvy Lívia (2012): Kosztolányi írásművészete
 44. Nagy Péter Tibor (2012): Oktatás -történet, -szociológia
 45. Horváth József (2012): Íráspedagógiai tanulmányok
 46. Boros János (2013): Időszerű etika
 47. Boros János (2014): Szenvedély és szükségszerűség
 48. Mészáros György (2014): Szubkultúrák és iskolai nevelés
 49. Bence Erika (2015): Virtuális irodalomtörténet
 50. Mekis D. János (2016): Auctor ante portas
 51. Boros János (2016): Etika és politika