T. Kiss Tamás – Tibori Tímea
Válságok és váltások a felsőoktatásban 3

Kojanitz László
A közoktatás dilemmái 13

Györgyi Zoltán – Török Balázs
Minőségbiztosítottak 22

Liskó Ilona
A szakképző iskolák mobilitási funkciói 32

Sipos Lajos
„…hiszen lehetnénk jóbarátok…” 51

Zoller Judit
Az értelmezés változatai 56

Nahalka István
A nevelési nézetek kutatása 69

Lénárd Sándor
Naiv nevelési nézetek 76

Petriné Feyér Judit
Nézetek a nevelési módszerekről 83

Szivák Judit
Hallgatók neveléssel kapcsolatos nézetei 88

Réthy Endréné
Gyermeki énkép – szülői gyermekkép 96

Golnhofer Erzsébet
Tanulóképek és iskolaelméletek 102

Rapos Nóra
Az iskolai félelmek vizsgálata 107

Vámos Ágnes
Tanárkép, tanárfogalom a családban 113

Kriston Vizi József
Játékvízió 120


Zsolnai József
A pedagógiai jelenkortörténet-író és a gyakorló
oktatáspolitikus 128
(Báthory Zoltán: Maratoni reform)

03/5