Bánfi Ilona – Szabó Annamária –
Szalay Balázs – Vári Péter
Hogyan mérte a PISA 2000 az alkalmazásképes tudást? 3

Schiller István
A korszerű technika tanításáról 26

Huszár Zsuzsanna – Géczi János – Sramó András
Kisebbségi attitűdök szocio-demográfiai háttere 40

Takács Viola
A biológia tesztek megoldása
és az intelligencia-hányadosok 51

Takács Gábor
Tantárgyi ismeretek integrálása, avagy új feltételrendszer 67

Dobozi Eszter
Kísérlet „a vég elhalasztására” 73Andor Mihály
Albérleti vitazáró 89

Trencsényi László
„Békévé oldja az emlékezés…”? 93

Nahalka István
A tanulási eredményességről alkotott elképzelések 95

Szűk Balázs
Új Rubicon 101

Loboczky János
A művészet vége?! 103

Vámos Ágnes
Metafora a pedagógiai kutatásban 109

H. Nagy Péter
Polifón „kolinda” 113

Seress Ákos
Identitás és brutalitás 115

Munkácsy Katalin
Egy matematikatörténeti CD-ROM nyomán 118Ollé János
Egy tanulásközpontú oktatáselmélet vázlata 123
(Lappints Árpád: Tanuláspedagógia. A tanulás
tanításának alapjai)

Merényi Annamária
A romantika-kutatás legújabb fejleményei 126
(Szegedy-Maszák Mihály – Hajdu Péter:
Romantika: világkép, művészet, irodalom)

03/4