Nagy Péter Tibor
A középfokú nőoktatás huszadik századi történetéhez 3

Kelemen Elemér
A magyar pedagógustársadalom és a pedagógusképzés története a dualizmus korabeli Magyarországon 15

Kékes Szabó Mihály
A tanítóképzés kritikus pontjai a dualizmus időszakában 17

Vincze Tamás
A német nyelv szerepe a magyar tanítóképzésben a dualizmus korában 25

Szabolcs Éva
Néptanítói álláshirdetések 1901-ben 39

Hegedűs Judit
Tanítónői karriertörténetek a dualizmus korában 42

Németh András
A magyar középiskolaitanár-képzés fejlődése 53

Csalog Judit
Ez történt Szentlőrincen 69

Loránd Ferenc
Így is lehet! 73

Bakonyi Pál
Hozzászólás a kritikai szocializmuskritika-vitához 77

Zsolnai József
Kényszerű hozzászólás a pedagógia újabb identitászavarához 80

Szalai Tünde
Gondolatok az idegen nyelvi írás-kompetencia folyamatorientált fejlesztéséről 85

Kabai Lóránt
Mire jó, mire jó még? 92

Lindenbergerné Kardos Erzsébet – Szabó Julianna
Lélekgyógyítás zenével 98

Lükő István
Az információs és a tanuló társadalom 102

Nagy Júlia
Történelemoktatás drámajátékkal 110

Bán András
„…Háttérbe szorítják a pálmát, lótuszt, akantuszt…” 122
(Blaskóné Majkó Katalin – Szőke Annamária [szerk.]:
A Mintarajztanodától a Képzőművészeti Főiskoláig.
Bakos Katalin [szerk.]: Mucha és társai. Szecessziós
plakátok a Magyar Képzőművészeti Egyetem gyűjteményéből)

Fehér Katalin
Az elmúlt korok gyermekei 125
(Pukánszky Béla: A gyermekkor története)

03/3