Láng Benedek
Titkosított mágikus források egy
középkori könyvtárban 3

Jámbor Attila
Mágia-klasszifikáció Guillaume d’Auvergne műveiben 12

Bobory Dóra
Gerolamo Cardano: a mágia tudósa,
a tudomány mágusa 25

Nacsinák Gergely András
Aszkézis 33

Kelemen Elemér
Oktatásügyi törvényhozásunk fordulópontjai
a 19–20. században 47

Molnár Gyöngyvér – Csapó Benő
A képességek fejlődésének logisztikus modellje 57Kocsis József
Elégtelen röpdolgozat Gáspár László iskolájáról 70

Brezsnyánszky László – Sümeginé Törőcsik Tünde
Rendeletek és követelmények a tanári professzió
tanulásában 75

Venter György
A reflektív szemlélet megjelenése az orosz
tanárképzésben 82

Victor András
Sóból van-e a Gellérthegy? 88

Buda András
Virtuális kommunikáció 92

Kálmán Attila
„Deáktér” 97

Zátonyi Sándor
Digitális eszközök alkalmazása az oktatásban 111

Bánkuti Zsuzsa
Természettudományos téveszmék a tömegkultúrában 115

Mayer Erzsébet
Újabb visszapillantó 119
(Kunc Adolf / Fináczy Ernő / Kövendy Dénes. Tudós tanárok – tanár tudósok)

Murai András
Több, mint film 122
(Kovács András Bálint: A film szerint a világ)

03/2