Nagy József
Tudástársadalom és oktatási rendszer: az időprobléma 3

Hadas Miklós
A nőnevelő tornászat 12

Karády Viktor
Testnevelés, iskolai értékrend és asszimiláció 25

Balázs Éva
Innovativitás a közoktatásban 37

Nagy Mária
Tanulók, munkaterheik és iskolai eredményességük 48

Neuwirth Gábor
Középiskolai eredménymutatók 51

Vágó Irén
Tantervi szabályozás – helyi tantervek 55

Mártonfi György
A felsőközépfokú oktatás átstrukturálódása 62

Lannert Judit
Differenciálás és szelekció a magyar iskolákban 70

Imre Anna
Kistelepülési iskolák eredményessége 74

Imre Nóra
A tanári munka és a tanulói válaszok 79

Garami Erika
A területi különbségek megjelenése az általános és
középiskola utáni pálya alakulásában 83

Hermann Zoltán
Az általános iskolák közötti finanszírozási
egyenlőtlenségek 91

Schmidt Andrea
Tanulói terhek és az intézményi innovativitás 96

Fenyő D. György
A kell és a lehet 99

Halmai Tamás
Iskola és irodalom – a határon 105

Csalog Judit
Szentlőrinc, a modell 111

Vecsey Zoltán
Hogyan működik Pinker elméje? 113
(Steven Pinker: Hogyan működik az elme)

Benke Gábor
A tartalomipar elmélete 115
(Horváth Iván: Magyarok Bábelben)

 

03/1