Hansági Ágnes
Prefiguráció és historizáció 3

Csíkos Csaba
Hány éves a kapitány? 10


Kozma Tamás
Az oktatásügy hermeneutikája 17

Ballér Endre
A hermeneutika és a neveléstudomány
kapcsolódási pontjai 21

Zrinszky László
A hermeneutika pedagógiai megértéséről 24

Kiss Endre
A hermeneutika születése a pozitivizmus tudományelméletének szelleméből 28

Fenyő Imre
Hermeneutika és tradíció 31

Pusztai Gabriella
Tetten érhető-e a „rejtett tanterv”? 39

Sáska Géza
Az elvi és az empirikus nép érdeke 48

Kőrössy Judit
A tanárok naiv pszichológiája és a hermeneutika 59

Mártonfi György
A rejtett tanterv a kilencvenes években –
egy szakközépiskolában 63


Benkes Zsuzsa – Petőfi S. János
A fogalmi és a szimbolikus megismerés az
irodalomtanításban 67

Andor Mihály
Adalék a kritikai szocializmuskritikához 74


Vaderna Gábor
A lehetséges egyetlen regény 77

Baróthy Zoltán
Ki a körzetből 83

Sz. Pallai Ágnes
A Fórum Színház dramaturgiája 92

Trepszker Zsuzsanna
Nem euklideszi geometriák az iskolában 97


Kojanitz László
A tankönyvkutatás lehetőségei és korlátai 109
(Dárdai Ágnes: A tankönyvkutatás alapjai)

Braun József
Alternatívák 113
(Alternatívák. Konferencia)

Kisantal Tamás
Hogyan olvassunk Móriczot? 117
(Fenyő D. György [szerk.]: A kifosztott Móricz?)

Repertórium 2002

02/12