Molnár Éva
Az önszabályozó tanulás 3

Németh András
A tanterem és berendezésének története 17

Feketéné Szakos Éva
Új paradigma a felnőttoktatás elméletében? 29

Cs. Czachesz Erzsébet
A műfajok és a kontextus szerepe a szövegmegértésben és a jelentéskonstrukcióban 43

Gelencsér Gábor
Tabló vagy példabeszéd? 53

Győrffy Iván
Múltrontás és jövőképzés 66

Sipos Lajos
Új törekvések a humán tárgyak tanításában 80

Knausz Imre
Műveltség és autonómia 87

Arató László
Egy tudós hályogkovács esete a magyartanítás elfedett válságával 103

Hoppál Mihály
A hagyomány-alapú társadalomról 111

Szauder Erik
Drámapedagógia a magyar felsőoktatásban 114

Nikolov Marianne
Kvalitatív szemléletű kutatásokról 117
(Szabolcs Éva: Kvalitatív kutatási metodológia a pedagógiában)

Satöbbi

02/9