Pléh Csaba
Tudások az egyetemen 3

Kerekes Erzsébet
A klasszikus példája 8

Dánél Mónika
Az intermedialitás szerepe orosz hasonmás-történetekben 13

V. Gilbert Edit
A világ – kristályon át 25

Merényi Annamária
Egy felfedezett költőnk 37

Császtvay Tünde
Éhes költő a ,Veszprém’-mel álmodik 49

Vinczellér Katalin
Nostalgia ad absurdum 57

N. Horváth Béla
Műforma és létszemlélet 61

Ballér Endre
Az oktatási követelmények néhány ellentmondása 69

Hunyady Györgyné
Tantárgy és pedagógia 72

Falus Iván
A tanuló tanár 76

M. Nádasi Mária
A tanító tanár 80

Bartha Csilla
Nyelvi hátrány és iskola 84

Horváth Zsuzsanna
Az anyanyelvi képzés komplexitása 93

Adamikné Jászó Anna
Hagyomány és újítás az anyanyelvi nevelésben 98

Petőcz Éva
Szöveghiány-értelmezések a pragmatikus nyelvészetben 104

Balkovitzné Cynolter Magda
A házi feladatok didaktikai problémái 108
H. Nagy Péter
Szimbólum és/vagy allegória 112

Buda Attila
„Fut velem egy rossz szekér” 122

Tóth Eugénia
Magyarország 17 éves szemmel 126

Csányi Erzsébet
A megszólalás jelentősége 132

Teslár Ákos
Imidzs és hátraarc 137

Korcsog Balázs
Meisterwerk 147

Bella Tamás
,Tágra zárt szemek’ – nyitott szemmel 154

Szalai Nóra
Csőrre töltve 159

Tallián Tibor
Haydntól Erkelig 165

Márton Mátyás – Török Zsolt
Képzés a térképtárban 169

Somkuti Gabriella
„A nemzet könyvtára – a szolgálat műhelye” 173

Kamarás István
,A Mester és Margarita’ – mozgóképeskönyvben 178
(Maciej Wojtiszko: A Mester és Margarita)

Satöbbi 181

02/6-7