Halász Gábor
Az állam szerepének változása a modern közoktatás
szabályozásában 3

Zsolnai Anikó – Józsa Krisztián
A szociális készségek kritériumorientált fejlesztésének lehetőségei 12

Karikó Sándor
Konformizmus és nevelés 21

Hunyady Györgyné
Iskola-imázs 29

Géczi János
Az illusztráció formái 40

Takács Viola
Felidézés vagy alkalmazás 56

Szigeti Márton
Galois-gráf rajzolása számítógéppel 69

Tárnok Péter
Az Internet, a számítógép és az idegen nyelvek az
óvodapedagógiában 74

Csíkos Csaba
Bizonyítástípusok fejlődési modellje 78

Szalontai Tibor
Matematikatanításunk, nemzetközi mércével 84

Rajkovits Zsuzsanna
Fizikaórán is hasznos biológiaismeretek 87

Tóth Zoltán
A kémiai fogalmak természete 92

Vassy Zoltán
A viking varázskendője 95

Karasszon Dénes
Babonás-mágikus eszmék az élettudományok történetében 102

Oroszné Perger Mónika
A szülői nevelési stílus 107

Baska Gabriella
Az európai identitásért 115
(Young Citizens in Europe. Developing Identities in Europe.
Learning for a Democratic Europe)

Stemler Miklós
Applikáció az ezredvégen 118
(Poszler György: Ezredvégi palackposta)

02/4