Réthy Endréné
A kognitív és motivációs önszabályozást kialakító oktatás 3

Pukánszky Béla
A tizenkilencedik század gyermekfelfogása 13

Szebenyi Péter – Vass Vilmos
Történelemtudás és nemzeti azonosságtudat 30

Mátrai Zsuzsa
A nemzeti identitás konfliktusai és az állampolgári nevelés 52

Molnár Gyöngyvér
A tudástranszfer 65

Ábrahám István
A tankönyvellátás változásai a rendszerváltozás után 75

Szabó Irma
A „húszak” 80

Fábián Gyöngyi
Európai dimenziók 94

Kugler Nóra
A magyar nyelv tanításáról 99

Gremsperger László
Tanuljunk magyarul… 103

Köcséné Szabó Ildikó
A pedagógusok pedagógiája 109
(Falus I. – Golnhofer E. – Kotschy B. és mtsai:
A pedagógia és a pedagógusok)

Rácz I. Péter
Metafizikus nyomkeresők 113
(Bényei Tamás: Rejtélyes rend. A krimi, a metafizika és a posztmodern)

Halmai Tamás
Lét és irodalom 115
(Bedancsics Gábor – Bengi László – Kulcsár Szabó Ernő – Szegedy-Maszák Mihály:
Az irodalmi szövegantropológia horizontjai)

Kéri Katalin
A számvetés ideje 117
(Tábori Tímea [főszerk.]: Vallás és Közösség)

02/2

 

 
x0202