Maróth Miklós
A hellenisztikus kor kozmológiái 3

Hegedűs Gyöngyi
Muszlim és zsidó ismeretelméletek a 10. században 19

Fröhlich Ida
A szent és a tisztátalan 27

Fűzné Kószó Mária
A környezeti nevelés koncepciói 40

D. Balogh Irén
Problémamegoldás, alkalmazás és tudásátvitel a középiskolai fizikában 51

Dárdai Ágnes
Külföldi és magyar történelemtankönyvek európai integrációs képe 62

Falus Iván
Szakdolgozat a pedagógiai képzésben 73

Bikics Gabriella
Új utak a németországi pedagógusképzésben 79

Kisida Erzsébet
A fiatalkorúak deviáns magatartását befolyásoló tényezők 90

Császi Lajos
A tévéerőszak kulturális politikája és szociológiája 94

Buda Mariann
Neveléstudomány az ezredfordulón 107
(Csapó Benő – Vidákovics Tibor [szerk.]:
Neveléstudomány az ezredfordulón)

Rohály János
Szöveg, olvasásmód: kultúrtörténet 113
(Cavallo, Guglielmo – Chartier, Roger [szerk.]:
Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban.)

02/1