Kozma Tamás
Paradigmáink 3

Molnár Gyöngyvér
A tudás alkalmazása új helyzetben 15

Sz. Molnár Szilvia
Vizuális költészet vagy képvers? 26

Gintli Tibor
A szerelem elbeszélésének változatai Krúdy epikájában 39

Pozsvai Györgyi
Az „érzelmes, borongó” alaphang… 48

Gelencsér Gábor
A Budapesti Iskola 59

Detlef Linke
Tér, idő és jelentőség az agyban (Tillmann József fordítása) 73

Miklóssy Endre
Társaslelki szemszögből a Waldorf-pedagógiáról 79

Kisvárdai Zsolt
Indoktrináció és/vagy szociális nevelés? 94

Vörös Boldizsár
Az átírt Ady és a kisajátított Hésziodosz 105

Visky András
A „tökéletes pillanat” és a Név 110

Sinka Edit
Interdiszciplináris pedagógia 113
(Interdiszciplináris pedagógia. A Kiss Árpád
Emlékkonferencia előadásai)

Éger Veronika
Olvasásfejlesztés, könyvtárhasználat… 115
(Nagy Attila [szerk.]: Olvasásfejlesztés, könyvtárhasználat
– kritikus gondolkodás.Szócikkmásolástól paródiaírásig)

Komáromi Gabriella
Búcsúcsók Csipkerózsikának 117
(Kolbenschlag, Madonna: Búcsúcsók Csipkerózsikának)

01/10