Petőfi S. János – Benkes Zsuzsa
A multimediális szövegek megközelítései (3. rész) 3

Szebenyi Péter
A történelem-tankönyvekre ható tényezők
történeti változásai 13

Nagy József
A személyiség alaprendszere 22

T. Neville Postlethwaite
Oktatáskutatás és -politika: a harmadik út 39

Falus Iván
Van-e az oktatásnak elmélete? 52

Mihály Ottó
Elmélet és empíria az oktatás kutatásában 56

Perjés István
Örömtelen iskola? 59

Ballér Endre
Új tendenciák a tantervelméletben
és a tantervfejlesztésben 67

Halász Gábor
Az oktatás jövője – a lehetséges szcenáriók 73

Golnhofer Erzsébet
Új értékelési kultúra kibontakozása 78

Mátrai Zsuzsa
Érettségi és felvételi külföldön 83

Kárpáti Andrea
A kortárs művészet esztétikuma:
a kamaszrajzok megítélésének kulcsa 95

Szakály Márta
A természettudományi oktatás eredményességéről 104

Tompa Klára
A matematika érettségi eredményeinek elemzése 108

Eszik Zoltán
„A papírgyártás korszerűsítése”… 115
(Pólónyi I. – Tímár A.: Tudásgyár vagy papírgyár)


01/9