Nikolov Marianne
Minőségi nyelvoktatás – a nyelvek európai évében 3

Einhorn Ágnes
A német nyelv tanítása a szakképző iskolában 13

Csapó Benő
A nyelvtanulást és a nyelvtudást befolyásoló tényezők 25

Bukta Katalin
Mit tanulnak a diákok angol órán? 36

Charles Alderson – Szollás Krisztina
A jelenlegi angol érettségi vizsga 48

Vágó Irén
Ami az átlagok mögött van 61


Kapitánffy Johanna
Az idegen nyelvek oktatásának fejlesztése
a közoktatásban 71

Pléh Csaba
A tudás érvényessége és a kognitív pszichológia 75

Kurtán Zsuzsa
A szaknyelvoktatás tervezése nemzetközi
kontextusban 79

Győri Anna
Választott nyelve a spanyol 86

Charles Alderson – Nagy Edit – Öveges Enikő
Az angol nyelvi érettségi vizsgareform 93

Jasmina Klemenovic (Bene Annamária fordítása)
Óvodáskorú gyermekek kommunikációs képességének fejlesztése kétnyelvű környezetben 98


Trencsényi László
The Children of… 105
(Hegedűs T. András – Forray R. Katalin: Az újjáépítés gyermekei – a konszolidáció gyermekei; Werner, Anita: A tévé-kor gyermekei; Ariés, Paul: A McDonald’s gyermekei)

Halmai Tamás
Szöveg és lélek 109
(Halász László: Az értelmezés változatai)

Benyovszky Krisztián
Egy megkésett tanulmánykötet mai esélyei 111
(Miko, František: Az epikától a líráig. Az irodalmi mű
stilisztikai vizsgálata)

Stemler Miklós
Narratológia és hermeneutika 116
(Bengi László: Az elbeszélés kihívása)


01/8