Farkas Olga
Nevelési program és minőségbiztosítás 3

Sáráné Lukátsy Sarolta
Fejleszthető-e az önálló ismeretszerzés képessége? 12

Szabóné Szél Julianna – Szontagh Pál
Iskolamarketing a gyakorlatban 21

Surányi Bálint
A humán műveltség „négy lába” 32

Kriza Ildikó
A néprajztanítás gondjairól 45

Dömötör Edit
A ,Macbeth’ boszorkányai 54

Eisemann György
A romantikus elbeszélés retorikai hatásfunkciói 62

Lipp Márta
Közművelődési jelenségek és jelentések 77

Buda Mariann – Kalivoda Katalin
A roma oktatásról – Kerecsend ürügyén 81

Mund Katalin
Divináció és szociológia 88

Tarcsa Zoltán
Minőség a gyakorlatban 101
(Minőség és gyakorlat. Kiadványsorozat. OKKER Kiadó, Minőségbiztosítási munkacsoport, Bp, 1999–2001)

Szabó Péter
A láthatatlan tanmenet 104
(Michael P. Breen – Andrew Littlejohn: Classroom Decision Making. Negotiation and process syllabuses in practice. Cambridge University Press, 2000)

Ugrai János
A reformkori ifjak 107
(Csorba Sándor: Reformkori diákegyesületek Patakon és a Társalkodási Egyesület Pozsonyban. Akadémiai
Kiadó, Bp, 2000)

Bence Erika
„Esszéíró forradalom” 110
(A Nyugat esszéírói. Válogatta és az előszót írta Kántor
Lajos. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 1999)

01/6-7