Liskó Ilona
Az új szakközépiskolai modell értékelése 3

Sárvári Csaba
A számítógép-algebrai rendszerek
szerepe a matematikai gondolkodás fejlesztésében 20

Zátonyi Sándor
Fizika felmérõ 28

Vidákovich Tibor – Cs. Czachesz Erzsébet
Egy helyesírás-vizsgálat tapasztalatai 37

Gelencsér Gábor
Szociális kisrealizmus 51

Csibi László
Az Egyetemi Színpad
és az Universitas Együttes hõskora 58

Pléh Csaba
Új kommunikáció – új gondolkodás? 65

Zsolnai József
Biográfiai széljegyzetek ,A maratoni reform’-hoz 69

Csománé Forgács Emma
Tessedik Sámuel kora és tevékenysége 81

Karikó Sándor
Somogyi József közösség-felfogásáról 89

Loboczky János
Mi az esztétika? 94

Felkai Piroska
Motívumok hálója 97

H. Nagy Péter
A filológia kérdés(esség)e 106

Trencsényi László
A gyógypedagógia új kézikönyve 109
(Illyés Sándor [szerk.]: Gyógypedagógiai alapismeretek)

Tóth Klára
„Személyünkben és egyedeinkben vagyunk a világtörténelem” 112
(Szabó Magda: Merszi, möszjő)

Korcsog Balázs
A/O 114
(Gács Anna – Gelencsér Gábor [szerk.]:
Adoptációk. Film és irodalom egymásra hatása)

01/3