Szende Virág
Neveléstudomány az ezredfordulón 3

Bárdos Jenő
A tudományosság esélyei a nyelvtanárképzésben 8

Falus Iván
Pedagógus mesterség – pedagógiai tudás 21

Mesterházi Zsuzsa
A gyógypedagógiai nevelés mint terápia 29

Zsolnai József
Metapedagógiai reflexiók a hetven éves Nagy József
életművéhez 34

Csapó Benő
Neveléstudomány az ezredvég Magyarországán 40

Sáska Géza
„Jó, hogy vége a nyolcvanas éveknek, és nem jön
újra el!” 45

Kozma Tamás
Oktatás és politika: rendszerváltó viták 63

Trencsényi László
„Ahol a szabadság a rend....” 73

Meszmann Tibor
A vajdasági magyar tanügy helyzetéről 77

Hózsa Éva
Pillanatkép a vajdasági Új Képről 84

Koller Boglárka
Tankönyvek az Európai Unióban 86

Gordon Győri János
A gondolkodás tanításának és tanulásának kérdései 93


Molnár Éva
Tanulmányok az önszabályozó tanulásról 101
(Self-Regulated Learning. International Journal of
Educational Research, 1999/6. sz.)

Fóti Nóra
Nyelvkönyv-család kisiskolásoknak 104
(Günter Gerngross – Herbert Puchta: Join In)

Rácz I. Péter
A kánonok peremén 105
(Eisemann György [szerk.]: A kánon peremén.
Az irodalmi modernség alakváltozatai a XIX–XX. század fordulójának magyar prózájában)

Zákány Tóth Péter
Az emlékezet felejtése, a felejtés emlékezete 108
(Eisemann György – H. Nagy Péter – Kulcsár-Szabó Zoltán: Irodalom tankönyv 16–17 éveseknek)

Halmai Tamás
Csak a szavak 112
(Fried István: Árnyak közt mulandó árny.
Tanulmányok Baka István lírájáról)

Szombathy Bálint
Avantgárd kapcsolatok Közép-Kelet-Európában 115
(Passuth Krisztina: Avantgárd kapcsolatok Prágától Bukarestig)

01/2