Báthory Zoltán
A maratoni reform (2. rész) 3

Arató László
A jelent meghatározó múlt – analitikus drámák 27

Sebő Péter
Hűnek maradni az irodalomhoz 38

Éliás Balázs
A paradigmaváltás dilemmái a középfokú
magyartanításban 46

Reisz Terézia
Az iskolai teljesítmények szociokulturális
megközelítése 50Pelles Tamás
A pannonhalmi olasz gimnázium 63

Farkas Edit
Egy versolvasás dinamizmusa 70

Krisztián Béla
Az emberi erőforrás 74

Keveházi Katalin
Könyvtárszoba a hálózaton 83

Makai Éva – Trencsényi László
A roma-pedagógia előzményei és jelene 87

Karlovitz János
Tankönyvügyünk – történeti és nemzetközi
összehasonlítások tükrében 93

Lizakovszky Éva
A kétnyelvű gyermek 103
(Navracsics Judit: A kétnyelvű gyermek)

Fáyné Dombi Alice
Az emberi minőség esélyei 106
(Mihály Ottó: Az emberi minőség esélyei)

Halmai Tamás
Elmélet a gyakorlatban 107
(Angyalosi Gergely: Kritikus határmezsgyén)

Somorjai Eszter
A színház szerepe 111
(Kiss Gabriella: Bevezetés a színházi előadások világába)

Török Lajos
A Petőfi-értés lehetséges útjai 113
(Margócsy István: Petőfi Sándor)

00/11