Halász Gábor
Iskolaszerkezet: a magunk előtt görgetett kérdés 3

Vecsey Zoltán
A tudatos élmény problémái empirikus nézőpontból 11

Petőfi S. János – Benkes Zsuzsa
A multimediális szövegek megközelítései (2. rész) 18

Nagy Lászlóné
Analógiák a biológiában 28

Radnóti Katalin
Az induktív módszer zavarai az oktatásban 34

Báthory Zoltán
A maratoni reform (1. rész) 45Koltai Dénes – Várnagy Péter
A magyar felnőttoktatás jogi környezete 61

Heribert Hinzen
A nemzetközi felnőttképzés komparatív és kooperatív aspektusai 66

Tóth Zoltán
„Bermuda-háromszögek” a kémiában 71

Fábián Gyöngyi
A mentor szerepének szociálpszichológiai
megközelítése 76

Hansági Ágnes
Diszkusszió nélküli vita: néma-játék 80

Krausz Katalin
Az antiszemitizmus tragikus komédiája 91

Stemler Miklós
Olvasni jó?
(L. Simon László – Thimár Attila [szerk.]: Az olvasó – az olvasás. Irodalmi
tanulmányok) 99

Péntek János
Közelebb a szöveghez
(Petőfi S. János – Benkes Zsuzsa: A szöveg megközelítései) 102

Szombathy Bálint
A szentségtelenített mozgókép
(Bóna László: Fantomképek) 105

Pollmann Ferenc
Történelmi leckék 107

Vidovszky György
698 megabájt szellemi kihívás
(Hartai László – Hirsch Tibor: Jancsó CD-ROM) 109

Tóth Klára
Védtelenül?
(Marcell Friedmann: Televízió és agresszió) 113

Krisztián Béla
Iskolaelméletek és iskolai élet
(Zrinszky László könyvéről) 115

00/10