Iván Zsuzsanna
A kommunikáció szerepe az iskola irányításában 3

Dobozi Eszter
Kommunikáció és iskolavezetés 16

Mészáros Anita
A változatosság pedagógiája 28

Csala Istvánné Ranschburg Ágnes
A ,Történelem és társadalomismeret’ alapműveltségi vizsga történetéhez 36

Kovács Szilvia
A Galois-gráf alkalmazása a fizika tanításában 46

Murányi Yvett
Piscator, Brecht, Artaud 57Bakó Mária
Számítógéppel segített oktatás a gyakorlatban? 63

Benkő Margit
Az induktív gondolkodás vizsgálata ötödikes
osztályokban 71

Vári György
Gyermek a Műhelyben 77

Komáromi Gabriella
Tutajos „tanulóévei” 82

Tarbay Ede
Ítélet a népmesében 90

Nagy Péter Tibor
Az elemző történelemtanítás 99
(Szabolcs Ottó: Történelempedagógiai írások)

Vörös Miklós
A skacok 102
(Paul Willis: A skacok [Iskolai ellenkultúra és munkáskultúra])

Bók Szilvia
Anyanyelv – szaknyelv 106
(Ritoók Zsigmond (koordinátor): A magyar nyelv az informatika világában)

Nádasi Edit
Az írástanulás titkai 108
(Lengyel Zsolt: Az írás. Kezdet-folyamat-végpont.
Az írástanulás pszicholingvisztikai alapjai)

Palkó Gábor
Az újraolvasás folyamata 111
(Kabdebó Lóránt – Kulcsár-Szabó Ernő –
Kulcsár-Szabó Zoltán – Menyhért Anna (szerkesztők):
Tanulmányok Ady Endréről. Újraolvasó)

V. Gilbert Edit
A magyar irodalom orosz olvasmányai 113
(Kámán Erzsébet – Simon Mária – Kis Pintér
Imréné – Juhász Terézia: Orosz írók magyar szem-
mel V. Az orosz és a szovjet irodalom fogadtatásának
válogatott dokumentumai 1945–1990.)


00/9