Kocsis Mihály
Egy Baranya megyei iskolai tudás-mérés néhány vizsgálati területének vázlatos jellemzése 3

Takács Viola
A szülők iskolai végzettsége és gyermekeik iskolázási terve 14

Balázs Éva
Az iskolai tudás egyes összetevői – települési különbségek 34

Molnár Edit Katalin
A fogalmazási képesség fejlődésének mérése 49

B. Németh Mária
A természettudományos ismeretek alkalmazása 60

Józsa Krisztián
Az iskola és a család hatása a tanulási motivációra 69Pléh Csaba
A demokrácia, a szabadság és a pszichológusok 83

Lukács László
A püspöki kar körlevele a házasságról és a családról 87

Szótárak könyvben és monitoron (Fóris Ágota) 95

Rákosi Viktória
Az új német-magyar és magyar-német nagyszótár 96

Novacsek Adrienn
Magyar-spanyol képes szótár 98

Vágó Lívia
Angol-magyar kulturális szótár 100

Sümegi Szilvia
Kínai-magyar szótár 102

Varga Diána Judit
Francia-magyar elektronikus szótár 104

Nagy Klára
A Magyar Szókincstár CD-ROM-on 106

Kóbor Márta
Angol-magyar bank- és tőzsdeszótár 108

Kozma Ida Zsuzsanna
Quicktionary 110

posta

Solt Kornél
D’Artagnan elveszíti a kalapját 113

Ittzés Mihály
Nyílt levél Trencsényi Lászlóhoz 115

Csillag Ferenc
A változatlanság veszélyei, avagy Kékszakállú
kerítést emelt 119


00/8