Liskó Ilona
Szülői vélemények az általános képzés meghosszabbításáról 3

Bodóczky István
Az értékelés problémái a vizuális nevelésben 15

L. Nagy Zsuzsa
Trianonról 26

Miklóssy Endre
A tanítók nemzedéke 33

Füzi László
A tizenéves Németh László 43

Vass Vilmos
Az oktatás tartalmi szabályozása 48

Horváth Zsuzsanna
Az érettségi reform mozzanatainak elemzése 58

Magyar László András
Az arab orvostudomány 69

Kéri Katalin
Tudományok és tanulmányi tervek a középkori iszlám világban 81

Géczi János
Az iszlám kertje 97

Nagy Péter Tibor
Hittanoktatás és világnézeti nevelés 1956 után 121

Máthé József
„Görnyesztnek bíbor harmatok” 129

Pápszi Szilvia
Visszájára fordult világ 132

Tétényi Csaba
Ki az, aki jelent? 138

Silling István
Szakrális motívumok, nyelvi sajátságok 144

Vankó Annamária
Az én-elbeszélés alternatívái 152

Horváthné Papp Ibolya
Talán mégis megszerettethető? 161

Szegedy-Maszák Zoltán
Intermedia NEAR Computer 166

Iskolakultúra-ankét Pécsett

Bredács Alice
Az iskolai tudás mérése Baranya megyében (1999)
– olvasásmegértés 176

Kocsis Mihály
Iskolai tudásmérés Baranya megyében 196

Takács Viola
Attitűdvizsgálat – strukturális elemzéssel 199

Reisz Terézia
Az iskolai tudás szociokulturális háttere 202

Walz Jánosné
A pedagógiai programok módosításáról 207

Civin Vilmos – Kaszáné Takács Éva – Szabó János
Energia és környezetvédelem 209

Radnóti Katalin
A tudományos gondolkodás története
(Ropolyi László – Szegedi Péter: A tudományos gondolkodás története) 221

Bán Ervin
Könyv a kulturális hiányhelyzetről
(Roger Girod: L’illettrisme) 227


00/6-7