Bene Annamária
Vajdaság, egyetem, kétnyelvűség 3

Búrány Ágota
Nyelvi tervezés a kisebbségi nyelvoktatásban 14

Rajsli Ilona
Ezredvég – „gyorskultúra” – nyelv 19

Karikó Sándor
Előzetes megjegyzések nevelésfilozófiai
paradigmákhoz 25

Fehérvári Anikó
Az iskolarendszeren kívüli képzés 34

Petőfi S. János – Benkes Zsuzsa
A multimediális szövegek megközelítései 49

Nádori László
Az Európai Unió és a magyar sport 58

Vass István
Változásigény az elemi oktatásban (is)? 67

Gaul Emil
A kézimunka-oktatás meghonosodása az elemi népiskolában 72

Mihály Petra
Egy „ízig-vérig normális regény” 79

Tóth Dénes
Palasovszky Ödön és az „új elvű színház” 88

Sennyey Pongrácz
A könyvtár jövője
(Hozzászólás Kokas Károly cikkéhez) 91

Gúti Erika
Kiút a csapdából? 95
(Nádor Orsolya, Komlós Attila szerk.): Nyelvi és nyelvhasználati jogok a Kárpát-medencében. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága. Anyanyelvi Konferencia)

Bohár András
Szereplők, forgatókönyvírók, történetmondók 104
(László János: Szerep, forgatókönyv, narratívum;
László János: Társas tudás, elbeszélés, identitás)

Mrázik Júlia
Normatudat – nyelvi norma 110
(Kemény Gábor (szerk): La norme linguistique)

Tóth Olga
Egy szociológiai alapmű 114
(Michael Young és Peter Willmott: Család és rokonság Kelet-Londonban)

00/5