Kokas Károly
Könyvtárak az ezredforduló után 3

Drótos László
Emberek a gépek mögött 10

Tószegi Zsuzsanna
A digitális könyvtár mítosza 14

Z. Karvalics László
Az elefánt testrészei 20

Ungváry Rudolf
Az ETO szükségessége 27

R. Várkonyi Ágnes
Vázlat a művelődéstörténet helyzetéről 32

Surányi Bálint
Az oktatási expanzió: problémák és perspektívák 38

Beély Gábor
A könyvtár jövője a – jövő könyvtára 50

Hegedűs Péter
A Szabó Ervin Könyvtár új székháza 55

Ugrin Gáborné
Könyvtárpedagógia 59

Bakonyi Géza
Internet: egy metafora veszélyei 67

Sz. Molnár Szilvia
A világ mint könyvtár, tehát képzet 72

Felkai Piroska
Az átmenet retorikája 74

Gálosi Adrienne
Fordítás és etika 81

Juhász Zoltán
Információátadás a népzenében 92

Bánkeszi Katalin
Két CD-ROM közgyűjteményekről 102
(A magyar könyvtárak egy ezredév tükrében;
Múzeumi séták Budapesten)

Perger Péter
Kézikönyv a könyvről 105
(V. Ecsedy Judit: A könyvnyomtatás Magyarországon
a kézisajtó korában 1473-1800)

Kiss Ilona
Magyar művészkönyvek Frankfurtban 109
(Goethe Intézet: Magyar Művészkönyvek Bibliotékája)

S. Szabó Péter
Prohászka Ottokár betiltott írásai 111
(Prohászka Ottokár: Élő kereszténység)

Szentpéteri Márton
Egy régi magyaros konferenciakötet 115
(Jankovits László és Kecskeméti Gábor (szerk):
Janus Pannonius és a humanista irodalmi hagyomány)

00/4