Bényei Judit – Szíjártó Imre
A televízió társadalomképe és az iskola 3

Takács Viola
Médiumpedagógia szak Pécsett 12

Fenyő D. György
A hódító alakja: évszázadok Don Juanja 19

Somorjai Eszter
A „színi hatás” 26

Nagy Péter Tibor
Hittanoktatás az ötvenes években 38

Nyíri András
Szomorú trópusok közelében 47

Perjés István
A berámázott világ 56

Kajtár István
Jog és iskola 71

Fóris Ágota
Kezdeti lépések a lexikográfia-oktatásban 83

Miltényi Miklós
Makettek a történelemtanításban 88

Gárdonyi Máté
A vizuális nevelés teológiai megközelítése 99

Gúti Erika
Idegen nyelvek tanítása Hollandiában 102

Demeter Tamás
Nézetek ütközőpontján 111
(Neumer Katalin: Gondolkodás, beszéd, írás)

Halmai Tamás
A megértés horizontja 114
(Kulcsár Szabó Ernő: A megértés alakzatai)

Sz. Molnár Szilvia
A líraolvasás lehetőségei 117
(Menyhért Anna: „Én”-ek éneke)

00/2