Kajtár István
A jog kulturális holdudvara 3

Krajnik József
Az arisztotelészi szépség, jóság, igazság a művészeti nevelésben 9

Csikós Csaba
A tékozló fiú példázata 17

Gáspár Csaba László
A filozófia oktatásának fölöttébb szükséges voltáról 24

Sebő Péter
A tudomány racionalitásának felszámolása 31

Takács Gáborné - Takács Gábor
A tanulók gondolkodásról 44

Demeter Katalin
A kisiskolások erkölcsi neveléséről 55

Vinczellér Katalin
Szép és Szomory 63

Iskolakultúra Nap, 1999

Tunkli Gábor
Minőségbiztosítás a közoktatásban 69

Vágó Irén
Ösztönző formák 74

Csapó Benő
A minőségfejlesztés az oktatási rendszer fejlődésének katalizátora 75

Balázs Éva
Európai irányzatok 83

Kamarás István
Változatok az erkölcstanra 87

Lányi András
Az iskolai etikaoktatás vitájához 91

Kocsis Mihály
Szerkezeti és tartalmi változások a képzésben 94

Bauer Nándorné
Megyei továbbképzés 101

Nagy Mária
Nemzetközi tendenciák 103

Vári György
„Vígan kimardni e korból”
(Óda az észhez – In memoriam Vas István)

Stemler Miklós
A befogadás útja
(Kulcsár Szabó Zoltán: Hagyomány és kontextus.)

Halmai Tamás
Írás, olvasás, irodalom
(Szirák Péter: Folytonosság és változás)

00/1