Nagy József
Egyéniségfejlesztés 3

Szabó Endréné
A főváros mint iskolafenntartó 19

Krausz Katalin
Művészet és freudizmus 26

Iványi Jozefa
A Bauhaus pedagógiájáról 33

Prudits Ella-Vári Erzsébet
Az egyetemes virágzás festője 42

Lőrinczné Thiel Katalin
Maszkjáték és stílus (Nietzsche és Hamvas) 49

Loboczky János
A modern hermeneutikai filozófia és az „esztétikai nevelés” 57

Andor Mihály
A könyv mint a kulturális tőke mutatója 62

Kamarás István
Mikor lőhető le a zongorista? 71

H. Nagy Péter
Szociális struktúrák - az önépítés alakzatai 80

Garai Zsolt
Az oktatási mező és játékosai 87

Bóta Margit
Tehetségnevelés: a család szerepe
és kapcsolata az iskolával 89

Mihály Ottó
Dilemmák és tézisek, avagy tézisek a dilemmákról 94

Szilvássy Orsolya
A művészetpedagógia filozófiája 99

Budai Ilona
A néphagyomány szerepe a pedagógiai munkában 102

Kovács Imre
Ének-szóval 107

Láng Eszter
Barangolások az északi reneszánsz útjain 108

Fóris Ágota
A rendkívüli és az átlagos elme 112

99/11