Csapó Benő
Az értelmi képességek fejlesztésének történelmi-társadalmi kontextusa 3

Gordon Győri János
A közvetlen gondolkodási
készség-fejlesztés pedagógiája az elmúlt évtizedek nemzetközi gyakorlatában 16

Nahalka István-Kotschy Beáta-Lénárd Sándor-Szivák Judit-Golnhofer Erzsébet-Réthy Endréné-Petriné Feyér Judit-Falus Iván-Vámos Ágnes
A pedagógusok gyakorlati, mesterségbeli tudása (Egy felmérés tanulságai) 36

Aszalós János
A korrupcióról 76

Nyíri András
Elitiskola 86

Reök György
Iskolapszichológiai munka a Remetekertvárosi Általános Iskolában 94

Bednanics Gábor
Ambivalenciák filozófusa 101

Karikó Sándor
A nevelésfilozófia polgárjogáért 104

Bohár András
Kultúrkritika és esztétikai konzervativizmus 106

Szabó Eszter
Irodalomszociológiai szempontok az irodalomtanításban és az olvasónevelésben 108

L. Erdélyi Margit
A kultúraközvetítés lehetőségei filológiai szakon 112

Csorba Csaba
Honismereti tankönyvek 116

Mészáros Kálmán
Egy ajánlható történelem tankönyv és munkafüzet 120

Horváth Szilárdné
Amiben világelsők vagyunk 124

99/9