Vecsey Zoltán
Érzékelés, nyelv és interpretáció 3

Karikó Sándor
Az "ifjúság" elvétele vagy trónra emelése? 10

Fóris Ágota
A Galilei-per megítélése 20

Kéri Katalin
Az írott szó csendes birodalma 29

Láng Benedek
Két alkímiai fragmentum sorsáról 42

Géczi János
Egy szempont a biológia-tankönyvek szövegének és illusztrálásának vizsgálatához 55

Bonifert Domonkosné
Bemutatjuk a szegedi fizikatankönyveket 70

Rozgonyiné Molnár Emma
Fizikatankönyvek anyanyelvi bírálatáról 72

B. Fejes Katalin
Egy mondatszerkezet-típus használata 76

Petőfi S. János
Megjegyzések egy tankönyv globális tipográfiai struktúrájához 79

Benkes Zsuzsa
A tankönyvi szövegek tipografizálásával kapcsolatos kreatív gyakorlat 81

Bagu Balázs
Reformpedagógiai törekvések Kárpátalja magyar iskoláiban 87

Trencsényi László
Az alternatív pedagógiák nyomában 92

Várnagy Elemér
Csenyéte antológia 97

Vincellér Katalin
A "nosztalgikus abszurd" 99

Szakály Sándor
Egy sokat vitatott korszakról - szakszerűen, tárgyilagosan 102

Tétényi Csaba
Szabó Dezső Don Kisott penitencián című novellájáról 104

Halmai Tamás
Az elhagyott horizont 111

Szoleczky Emese
Keretek és korlátok 114

Pál Tamás
Kooperatív iskola? 119

99/5