Szirák Péter
Az olvasás "visszatérése" 82

Rácz I. Péter
"mi végre az olvasás, mi végre a könyv?" 85

Csányi Erzsébet
Mese-beszéd: önreflexió az antik regényben 89

Kiss Antal
Arany János moza-ikon? 93

Bednanics Gábor
Mit jelent "olvasni"? 98

Salló László
A fiatal Babits világszemlélete 104

Tóth Zoltán
Egy kémiai tévképzet nyomában 108

Csíkos Csaba
Nem-paraméteres statisztikai módszerek alkalmazási lehetőségei a pedagógiai
kutatásban 113

Benkes Réka-Vass László
Gutenbergtől a Neumann-univerzum felé 77

Arday István
Környezetvédelem a földrajz tanításában 80

Adorján Ferencné
A teknős tartja a hátán a világot 92

Rózsahegyi Tiborné
A gyermekek bevezetése a filozófiába 96

Szentpéteri Márton
Régi és új összjátéka (?) 97

Mesterházi Márton
Dujuszpik... 102

Fóris Ágota
Egy olasz nyelvészeti antológiáról 106

Hajda Balázs
A hazai Foucault-recepció lehetőségei 108

V. Molnár László
Orosz tankönyvek 1848-1849 Magyarországáról 111

Bajomi Iván
Az elsőbbséget élvező oktatási körzetek Franciaországban 115

Ákos Magdolna
Új-Zéland - pedagógus szemmel 117

99/3