Mészáros Aranka
Az osztály csoportszerkezete és hatékonysága

Vass Vilmos
A tantárgyköziség különböző megjelenési formái az Ember és társadalom programokban

Pivárcsi István
A történelemtanítás aktuális problémái

Szomor Tamás
Gazdasági és vállalkozási ismeretek oktatása

Nagy József
A kognitív motívumok rendszere és fejlesztése

Bácskai Júlia
A Magánélettan oktatása

Hász Erzsébet
Olvasmányélmények és szuicidprofilaxis iskoláskorban

Bircsák Anikó
De méreg a dal édes méze

Simon L. Zoltán
Az újrafeltárt hagyomány

Magyar Erzsébet
Gyermekek a múzeumban

Diósi Alojzia
Társadalomismeret – integrált tanterv

Kocsis Mihály
Pedagógusképzés és -továbbképzés

98/11