Kiss Dóra – Szekeres Ágota
Egy és két enyhén értelmi
fogyatékos tanulót integráló
osztályközösségek összehasonlítása 3

Hegedűs Roland
Tizedik osztályos tanulók
teljesítményének területi
különbségei 16
Ferwagner Péter Ákos
Az erőszak első megnyilvánulásai
és következményei Palesztinában 31

Kádár József
Abdalláh király és Izrael 46

J. Nagy László
A villámháború és Magyarország 58

Balogh Bettina
Izrael innovációs potenciáljának
alappillérei 65

Kalmár Zoltán
Hogyan vált Izrael tengeri hatalommá? 76
Kiss Gabriella
„Nem árulok sem kemény,
sem reménydrogot” 82

Nagy József
Társadalmi globalizáció
és planetáris szocializáció 90

 


Dombi Edina – Kovács Ádám Gábor
Időparadoxon 96

A. Gergely András
Regionális egyetem, munkapiac,
státuszinkonzisztencia 98
Repertórium

 


16/12