Berényi Eszter
Az autonómiától a szelekcióig 3

Ujhelyi Mária – Mihali Mária –
KunAndrás István – Kiss Attila
A szervezeti kultúra
és a szubkultúrák vizsgálata összeolvadás
után egy gazdaságtudományi karon 23

Hódi Ágnes – Tóth Edit
A különböző szocioökonómiai státuszú
tanulók iskolakezdéskor mért elemi
alapkészségeinek és a későbbi szövegértés
teljesítményének alakulása az óvodában
eltöltött évek tükrében 51

Vincze Tamás
Az írótanári szerepdualizmus problémája
Németh László 1950-es és 60-as években
konstruált önmeghatározásaiban 73

Bús Éva
Töredékes szövegképek:
az élet- és útírás tropikus vetületei
Laurence Sterne műveiben 97
Karikó Sándor
Mire taníthat a halál?

 


Mizera Tamás
Tanító a ködből 128

 


16/9