Csizér Kata - Piniel Katalin
Középiskolás diákok angolnyelv-tanulási
motivációjának és nyelvtanulási
szorongásának vizsgálata 3

Szabadi Magdolna
A szociális kompetencia érzelmi
elemeinek fejlesztése zeneterápiás
eszközökkel tanár szakos hallgatók
körében 14

Herczegné Goldschmidt Zsuzsanna
Papíralapú és számítógép-alapú
tesztelés összehasonlító vizsgálata
olvasás-szövegértés területén
4. évfolyamos diákok körében 30

Sáska Géza
Az egységes és általános iskola
megteremtése 44

Manxhuka Afrodita
Aktualizált klasszikusok, avagy
a legújabb populáris regényekben rejlő
pedagógiai lehetőségek 67
Misetáné Burján Anita –
Birkás György
Út a középiskolába… 76

Baka L. Patrik
A szlovákiai magyar irodalomtanítás
legújabb perspektívái 103

Tóth Dorina Anna
A közösségi felsőoktatási képzési
központok az északkeleti peremeken 115

Gúti Erika
A németalföldi kultúrtér – magyar
áthallásokkal 123
Czike Bernadett
A gyerekkori traumák hatása
a biológiai és a szociális fejlődésre –
egy lehetséges terápia 137

 

 

 


16/6