Molnár Gyöngyvér
A dinamikus problémamegoldó
képesség mint a tudás elsajátításának
és alkalmazásának képessége 3

Cserti-Szauer Csilla - Galambos Katalin
- Papp Gabriella
Pályaorientáció és életpálya-tervezés
sajátos nevelési igényű
fiatalok számára a hazai képzési
gyakorlatban 17

Demjén Zita - Szabó Tibor
Fejlesztési lehetőségek
a fogyatékossággal élő hallgatók
segítésében 25

Juhász Dóra - Szabó-Balogh Virág
Rövidtávú emlékezet
és munkamemória-kapacitás
autizmusban 36

Miklósi Márta
A büntetés-végrehajtási szervezet
reintegrációs tevékenységeinek
új rendszere 48
Bogdán Péter –
Némethné Végh Judit
Roma Mentor Projekt: a Barát-modell 63

Molnár Pál
Tanulóközösségek ismeretségi
hálóinak strukturális mintázatai
és jellegzetességei 77

Végh Veronika - Zsigmond Csilla -
Elbert Gábor - Nagy Zsolt
Genetikai ismeretterjesztés fontossága
óvodában és általános iskolában 99

Horváth Gábor - Nagy-Czirok Lászlóné
Kiszi Magdolna
Coriolis a lefolyóban? 111
Jánk István
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
digitális tananyagairól 123

 

 

 


16/5