Polónyi István
A neveléstudomány helyzetéről 3

Szabó Diána
Látlelet a pedagógusok befogadó
neveléshez-oktatáshoz való
hozzáállásáról 21

Borsodi L. László
A költői nyelv haláltánca Baka István
Halál-boleró című versciklusáról 37

Érfalvy Lívia
Imitáció és önazonosság
Móricz Zsigmond Rokonok című
művében 47
Zentai Gabriella
Óvoda és nevelés a 21. században 55

Józsa Krisztián
Kihívások és lehetőségek az óvodai
fejlesztésben 59

Nyitrai Ágnes
Mese és mesélés 75
M. Császár Zsuzsanna -
Wusching Á. Tamás
Oktatás és tér 84

Karikó Sándor
Európaiság és pedagógia – mi végre? 96

Edvy László
Társadalmi elvárás-e a fizikai
inaktivitás orvoslása? 108

Mayer Erzsébet
Kelle Antal ArtFormer sakkjátéka
mint modern népmese 115

Burián Miklós
A lelki egyensúly feltételei a tanulói
befogadás függvényében 118


Hernádi Mária
Költői tudatosság és lírai önreflexió 126

Szitás Andrea
A női hang és a poétikai identitás
meghatározása hat 20. századi francia
írónő munkásságában 127

Seidl-Péch Olívia
Hogyan irányítsuk gyermekünk
nyelvi fejlődését a két- és többnyelvű
környezetben? 129

Rausch Attila
Kognitív aktiváció és tanári
kompetencia matematikaórán 132

Pintér Tünde
Élet a Gyermekek Házában 134

 


16/4