Csapó Benő - Csíkos Csaba - Korom Erzsébet
Értékelés a kutatásalapú
természettudomány-tanulásban:
a SAILS projekt 3

Csíkos Csaba - Korom Erzsébet -
Csapó Benő
Tartalmi keretek a kutatásalapú tanulás
tudáselemeinek értékeléséhez a
természettudományokban 17

Korom Erzsébet - Csíkos Csaba -
Csapó Benő
A kutatásalapú tanulás megvalósításának
feltételei a természettudományok
tanításában 30

Veres Gábor
Gondolkodás- és képességfejlesztés:
kihívások és megoldások a SAILS
projektben 43

Nagy Lászlóné - Nagy Márió Tibor
Kutatásalapú tanítás-tanulás
a biológiaoktatásban
és a biológiatanár-képzésben 57

Radnóti Katalin - Adorjánné Farkas
Magdolna
A kutatásalapú tanulás, tanítás
és tanárképzés lehetőségei a fizika
oktatásában 70

Németh Veronika – Orosz Gábor
A reakciósebesség című SAILS
tanulási egység kipróbálásának
tapasztalatai 81

Kissné Gera Ágnes
Élmények és értékek a kutatásalapú
tanulás kipróbálása során 89

Somogyi Ágota
A SAILS projekt tapasztalatai
a pedagógus szemszögéből:
a kutatásalapú tanulás szervezésének
és értékelésének hatása a pedagógus
attitűdjére 101

Szélpál Szilveszter - Kopasz Katalin
A kutatásalapú tanulás alkalmazása a
tehetséggondozásban 109

Korom Erzsébet - Pásztor Attila -
Gyenes Tamás - B. Németh Mária
Kutatási készségek online mérése
a 8–11. évfolyamon 117


Arató László
Bírálat az Irodalom 9. kísérleti
tankönyvről és a hozzá készült
digitális tananyagról 131

 


16/3