Forray R. Katalin
Cigánykutatás és nevelésszociológia 3

Andor Mihály
Az iskolaválasztás társadalmi meghatározottsága 1997-ben 14

Tóthpál József
A magyar táncpedagógia helyzete 29

Petőfi S. János–Benkes Zsuzsa
A szemiotikai szövegtan mint egy studium generale egyik alapeleme 41

Fried István
Csokonai és Csokonai között 49

Zákány Tóth Péter
A titok feltörésének esélyei 60

Fehér Katalin
Aktuális oktatáspolitikai kérdések reformkori röpiratokban 72

Bodnárné Kiss Katalin
Etnicitás 81

Szőke Judit
Józsefvárosi Tanoda 85

Csánicz Szabolcs–Cserti Csapó Tibor
Romológiai szak a JPTE-n 93

Hidvégi Péter
Egy új iskolai kultúra kibontakozásának lehetőségei hazánkban 95

Réthy Endréné
Érték, minőség, tudás 102

Nahalka István
Egy figyelemreméltó, sőt figyelmeztető könyv az iskolai tudásról 109

Tarkó Klára
A metakogníció fogalma a pszichológiában és a pedagógiában 117

Láng Eszter
Mi, Európa és az integráció 120

Felkai Piroska
A metanarráció formai sokszínűsége 122

Faludi Szilárd
„Kérdezni tudni kell” 125

M. Tóth Géza
Az animációs film helye és szerepe a médiaoktatásban

98/8