András Ferenc
Egymás szemében 3

Andrássy György
Nyelvek és nyelvi jogok a térben 9


Bodó Julianna Határátlépések, térbeélések 20

Csehy Zoltán
A térré lett idő 31

Faragó Kornélia
Közelségek és distanciák 39

Földes Györgyi
A nyelv mint ellenség 47

Kiss Endre
A szimmetria terei 55

Németh Zoltán
A migráns irodalom lehetőségei
a közép-európai irodalmakban 63

Sivadó Ákos
Világátlépések: hogyan
kondicionálja a cselekvési tér
a társadalomtudományos
magyarázatokat 70

Somogyvári Lajos
Munkára nevelés
a szocialista pedagógiában:
az orosz-szovjet előtörténet
(1917–1958) 82
Medgyes Sándor
Tóth Árpád műveinek
recepciója 93

Koltay Tibor
Médiaműveltség, digitális
bennszülöttek: a mítoszok vége? 102

Herzog Csilla
„Az új mediális környezetben
a gyerekeknek már nem válaszokra,
hanem jól feltett kérdésekre
van szükségük…” 110

Géczi János - Kamarás István
Hittankönyvek az emberről,
erkölcstankönyvek a vallásról 116

Gombás Judit – Tóthné Kälbli
Katalin – Pajor Emese
Látássérült tanulók inkluzív testnevelés
oktatását nehezítő tényezők és
oktatásmódszertani sajátosságok 125
Rábai Dávid
A sportolás jótékony hatásai
a magyar-román határ menti régió
hallgatói körében 136

Nagy Ádám István
Nem a mi kutyánk kölke 138

 


16/1