Csapó Benő
A kutatásalapú tanárképzés: nemzetközi
tendenciák és magyarországi lehetőségek 3

Bús Enikő
Tanárképzés Finnországban 17

Habók Anita
Tanárképzés Németországban 29

Kojanitz László
A diákok gondolkodásának
fejlődése a történelemtanulás
eredményeként 44

Szabó Norbert
A digitális kotta mint
digitális tananyag 53

Porkoláb Ádám
Az iskolában elsajátított írott
nyelvi norma presztízse az internetes
kommunikációban 75

Prievara Dóra Katalin - Pikó Bettina
Az interneten eltöltött idő
és a problémás használat
háttértényezőinek vizsgálata fiatalok
körében 90
Czenner Júlia
Diszkalkulia és nyelvtanulás 103

Tóth-Szerecz Ágnes
Sajátos nevelési igényű
gyermekek az iskolarendszerben,
inkluzív nevelés 115

Szabó Attila – Borkovits Margit
Egészség, öröm és testmozgás
a szabadban 121
Janek Noémi
A szabad művészetektől
az új tudományok házáig 128

Sinkovics Balázs
Egy rejtett világ fölfedezése –
bevezetés a társasnyelvészetbe 13115/11