Buda Mariann - Péter-Szarka Szilvia
A kreatív klíma 3

Kékes Szabó Marietta -
Szokolszky Ágnes
Az észlelt valóság 18

Németh Zoltán
Misztifikációk 30

Olteanu Lucián Líviusz
A pályaválasztás rendszerelméleti
nézőpontból 45

Alexandrov Andrea – Fenyődi Andrea –
Jakab György
Az erkölcstan tantárgy útkeresése 56

Tóth Ágnes
A nemzetiségi oktatás irányításának
szervezete és tevékenysége
Magyarországon az ’50-es évek
első felében 75

Karikó Sándor
Nevelésfilozófiai kérdések
a pedagógiai kudarcról 90

Berzsenyi Emese
A társadalmi gondoskodás
és tanítás történelmi előképei 100


Laczkó Mária
A 22. Nemzetközi Tanulási
Konferencia 113
Laczi Renáta – Pelle Anita –
Tabajdi Gabriella –
Végh Marcell Zoltán
Oktatás, foglalkoztatás, szegénység
és társadalmi kirekesztés
Magyarországon a válság után 118

Kárpáti László
Kifejezőbb nyelvhasználat -
angolul 122

Farkas Gábor Farkas
Nádasdy Ferenc könyvtára 124


15/9