Tolcsvai Nagy Gábor
Bevezetés: tudomány és iskolai oktatás 3


Csapó Benő
A magyar közoktatás problémái
az adatok tükrében 4

Tolcsvai Nagy Gábor
Mi köze van a diáknak
a nyelvtanhoz, avagy a tárggyá tett nyelv
visszahumanizálása az oktatásban 18

Kugler Nóra
Lehetőségek és akadályok
a nyelvtanórai tudáskonstruálásban 28

Kulcsár Szabó Ernő
Tárgyi élvezet vagy történő igazság? 38

Molnár Gábor Tamás
Szövegértés és irodalomértés
a magyarórán – egy Kosztolányi-vers
példáján 47

Bárczi Zsófia
Néhány szó a tudományos tudásátadás
helyzetéről a szlovákiai magyar
irodalomoktatásban 55

Gyáni Gábor
A történetírás és a történelemtanítás
konfliktusa 62

Farkas Katalin
Tudományos tudásátadás
a történelemoktatásban 68

Pléh Csaba
A naiv emberismeret
és a pszichológia helye
a közoktatásban 74

Baksa Brigitta
Iskola és néprajz 84

Badó Attila
Jogismeret a közoktatásban 94

 


Pócsik Orsolya
Pedagógusdinasztiák létjogosultsága
pedagógus karrierpályák tükrében
Magyarországon 102

Kerekes Pál
Változó könyvészeti előképek
a digitalizáció szemszögéből:
Gutenberg-átértelmezések, avantgard
könyvmegújító törekvések e-könyves
nézőpontból 113

Juhász Dóra
Melyik életkorban a leghatékonyabb
az implicit tanulás? 117
Debreczeni Dániel Géza – Rausch Attila
A magyar tanulók tudása
a tudásszint-mérések tükrében 125

Kovács Edina
Multidimenzionális képek
a felnőtt tanulókról 129

Rácz Barbara
Játék mindenkinek! 132

Szabó Dóra Fanni
A reziliencia fejlesztésének
lehetőségei 135

Beck Zoltán
Elvalótlanítás és valósabb valóság 138

Vrábel Tünde
Múzeumelmélet – nem csak
muzeológusoknak 141

Hadobász Andrea
Recenzió Sándor István:
Író és társadalom című könyvéről 145

Manxhuka Afrodita
Az irodalmi nevelés útjai
és lehetőségei 148

Nyitrai Ágnes
A számolás fejlesztése 4-8 éves
korban 150

Schiffer Csilla
Többszólamúság és inkluzív nevelés 154

Vörös Katalin
Neveléstörténeti polifónia
Pukánszky Béla tiszteletére 157


15/7–8