Polónyi István
A hazai felsőoktatás-politika átalakulásai 3

Faragó Boglárka – Soltész Péter –
Pléh Caba
A vizsgára készülés és az IKT-használat
kölcsönhatásainak vizsgálata kérdőíves
módszerrel 15

K. Nagy Emese
A Komplex Instrukciós Program mint
státuszkezelő eljárás 33

Pató Gáborné Szűcs Beáta -
Kovács Zoltán - Szabó László
Szélsőséges időjárás –
gazdasági kockázatok 47

Gál Zita
A tudatelmélet életkori változásainak és
szerepének áttekintése óvodáskortól fiatal
felnőttkorig 59

Szabó Diána
Utazó gyógypedagógiai szolgáltatás
a résztvevők oldaláról 74

Kéri Katalin
A kínai neveléstörténet
hazai bemutatása a reformkortól
a 20. század elejéig 93

Kiss Gabriella
Aki a legnyomorultabb embert helyezte
antropológiája középpontjába:
Joseph Wresinski 114Kisantal Tibor
Az írógép reinkarnációja 124

Bollók Gyula – Seregélyesné P. Szabó
Ilona – Stelczné Kurucz Éva
Az egész napos iskola margójára 135Csányi Vilmos
A tudományról 148

Gönczöl Enikő
Getting it right for every child
(GIRFEC) 160

Szabó Anna
Pedagógusok életminősége 180

Malmos Edina –
Revákné Markóczi Ibolya
Biológia fogalmakhoz kapcsolódó
tévképzetek vizsgálata szóasszociációs
módszerrel 190

Török Tímea – Rausch Attila
Konferencia a PISA 2012 mérés
eredményeiről és azok értékeléséről 200
Vígh-Kiss Erika Rozália
Új lehetőségek a matematikai
képességek diagnosztizálásában 208

Dancs Katinka
Történelemtörténetek 210

Kiss Veronika
A filozófia modern értelemkeresése és
műveltségterületekbe integrált oktatása 213

Mikonya György
A régmúlt vonzásában – egy új
neveléstörténeti könyvről 217

Horváth Erika
A kutatásalapú tanulás (IBL)
és a „BINET-BioTár Modell”
tapasztalatai a természettudományos
oktatás megújításában


 

 

 


15/5–6