Köböl Erika - Vidákovich Tibor
A mérési körülmények hatása
a tanulásban akadályozott tanulók
olvasás-szövegértés teljesítményére 3

Hódi Ágnes - B. Németh Mária -
Korom Erzsébet - Tóth Edit
A Máté-effektus: a gyengén és jól olvasó
tanulók jellemzése a tanulás
környezeti és affektív jellemzői mentén 18

Kinyó László – Bús Enikő
Az iskolai és iskolán kívüli
társas tevékenységek jellemzői
és összefüggései az online adatgyűjtésből
származó háttéradatokkal 9-12 éves
diákok körében 31

Molnár Gyöngyvér -
Pásztor-Kovács Anita
A számítógépes vizsgáztatás
infrastrukturális
kérdései: az iskolák eszközparkjának
helyzete és a változás tendenciái 49

Viczay Ildikó - Kontra József
Kisiskolás korú gyermekek
úszástudásának és motoros
képességeinek fejlesztése úszó
foglalkozásokkal Szlovákiában 62

Szabó Zoltán András
Hivatkozási mintázatok, izoláció
és ülésvezetői kontroll
az 1924. évi középiskolai törvény
nemzetgyűlési vitájában 78

Velkey Kristóf
A lengyel oktatási reform
a PISA vizsgálatok tükrében 92Rádli József
A közösségi oldalak hatásának
vizsgálata SNI-s tanulók körében 111Trencsényi László
Határ-esetek, átmenetek 133
Kovács Henrik
Olaszliszkától a Népművelési Intézetig,
és még azon túl: néptánccal
a gyermekek lelkéig és lelkéért 136

Juhász Valéria
A literátus nemzet megvalósulásának
komponensei 138

 

 

 


15/04