Sántha Kálmán
Kvalitatív Komparatív Analízis
a pedagógiai térábrázolásban 3

Szomju László – Habók Anita
Matematikai szöveges feladatok
és tanulási szokások kapcsolatának
vizsgálata 15

Nagy Péter Tibor
Az egyetemisták, a szüleik
és a zsidó-nem zsidó vegyesházasság 47

Kerekes Pál – Kiszl Péter
Az elektronikus könyvről –
oktatáson innen és túl 56

Iványi Márton
Az online közösségi hálózatok
és a véleménynyilvánítás pozitív
és negatív szabadsága 72Kisantal Tibor
A számítógépes grafika lehetőségei
az informatika-oktatásban 89Burián Miklós
Dilemmák a tudásról, a tanulásról,
a szimpátia és empátia kapcsolatának
miértjeiről, a kozmikus zene 104

Morva Péter
Halló, itt a Gyermekrádió! 112

F. Joó Anikó
Tartalmi keretek az olvasás
diagnosztikus értékeléséhez 125
Kónya Hanna Edit
Romapasztoráció
vagy pasztoráló romák? 129

Monok István
A barlangfestményektől
az e-könyvig 132

 

 

 


15/03