Pásztor-Kovács Anita
Kollaboratív problémamegoldó képesség:
egy új, integratív elméleti keret 3

Rokszin Adrienn Aranka –
Csifcsák Gábor
A vizuális kategorizáció fejlődésének
idegrendszeri alapjai 17

Simon Tünde A vizuális kommunikáció
képességcsoportjának értelmezése
és fejlődése 10-12 éves korban 32

Märcz Róbert Az ECL nyelvvizsga vizsgázókra
gyakorolt hatása 48Szunyogné Bogdán Hajnalka
A digitális pedagógia helyzete
és sajátosságai az alapfokú oktatásban 58Herzog Csilla – Racsko Réka
Beszámoló a Decoding Messages
Konferencia – Jó gyakorlatok
az európai médiaértés-oktatásban
címmel rendezett nemzetközi
konferenciáról 76

Török Tímea – Thékes István –
Asztalos Kata – Magyar Andrea –
Kiss Renáta Mária
A 2014-es nicosiai
EARLI JURE konferencia 82

Daru Katalin
Konferencia
a kisgyermeknevelésért 89

Jakó János – Karasszon Dénes †
Iskola és egészség 94

Szűgyi Jerne
Fantom-gyerekek 109
Thékes István
Vízió és motiváció a nyelvtanulásban 123

Horváth László
Felsőoktatási szakpolitikák
tervezése és implementációja
longitudinális, komparatív
és kauzális perspektívában 125

Somogyvári Lajos
Az ember, a kultúra és az oktatás
biológiai szemlélete 128

Molnár György
Az újmédiáról felsőfokon 130

Farkas Erika
A rejtett tudás 133

 

 

 


15/02