Gelencsér András
Előszó 3

Molnár Ágnes – Gácser Vera
Szélsőséges éghajlat – szeszélyes
időjárás 4

Gácser Vera – Lakatos Mónika –
Molnár Ágnes
Változik-e éghajlatunk? 13

Sisák István
Mit hozhat a klímaváltozás
Magyarország eróziós viszonyaiban?
Lehetséges-e a badland-szcenárió? 28

Nyirő-Kósa Ilona
A Balaton ásványai 39

Trájer Attila - Bede-Fazekas Ákos –
Juhász Péter - Mlinárik Lilla
A klímaváltozás és a városi
hősziget-effektus együttes hatása
a lepkeszúnyog-fajok által terjesztett
emberi megbetegedésekre 48

Hubai Katalin Eszter
„Üvegházhatás a PET-palackban”,
avagy hogyan mutassuk be az
üvegházhatást a tanteremben 69

Bakonyi Krisztina -
Hubai Katalin Eszter - Tóth Franciska
A természetes partszakaszok
megőrzésének fontossága 76

Lengyel Edina
Mikroszkopikus algáink
jelentősége és lehetséges alkalmazása a
környezetpedagógiában 87

Imre Kornélia - Ferenczi Zita -
Dézsi Viktor - Gelencsér András
A baj nem jár egyedül – hőhullámok
és levegőszennyezettség 96

Pipoly Ivett - Preiszner Bálint -
Seress Gábor - Vincze Ernő -
Liker András
Éghajlatváltozás erdőn, mezőn:
a vadon élő állatok kutatásának
tanulságai 103

Varga Balázs - Veisz Ottó
Hatékony vízfelhasználás
a fenntartható gabonatermesztés kulcsa 115

Pál László - Bercsényi Miklós -
Nagy Szabolcs - Farkas Valéria -
Husvéth Ferenc
A globális felmelegedés hatása
az állatok szervezetére 127

Kováts Nóra - Ferincz Árpád -
Horváth Eszter - Eck-Varanka
Bettina - Benkő-Kiss Árpád -
Paulovits Gábor
Az amuri kagyló
(Sinanodonta woodiana Lea, 1834)
inváziója a Balatonban 137

Kamarás IstvánŰ
Régióbeli ágensek éghajlatváltozással
kapcsolatos attitűdjei 145

Leveleki Magdolna
Adaptáció és/vagy alkalmazkodás
az éghajlatváltozás hatására
az élethelyzetek és a szemléletmódok
függvényében - a Balaton térség
népessége körében végzett empirikus
kutatás néhány tapasztalata 176

Sivadó Ákos
A klímaváltozás és a felelősség
dimenziói 196

Kovács Kálmán Árpád
Történeti mintázatok az északi
Balaton-térség mai magyar népessége
környezeti attitűdjeiben 215

András Ferenc
A tudatlanság fátylán innen és túl 229

Czike Bernadett – Berényi Eszter
A szabályokkal és a társadalmi
részvétellel kapcsolatos attitűdök 237Soponyai Dóra
Objektív alternativitás 255
Siposné Tavaszi Virág
A tárgyi világ taníthatósága -
tárgyelemzési kézikönyv által 258
Saruga Gáborné Kiss Ildikó
A kétnyelvű gyermekek
identitáskonstrukciójának alakulása

Repertórium 

 

 


14/11–12