Keszeg Vilmos
Arcom romló földi mása 3

A. Gergely András
Test és politikai test 13

Bednanics Gábor
Az emberi test formációi
az esztétizmusban 24

Kocziszky Éva
Az emberi test
és az archeológiai rom 32

Földes Györgyi
Vágyszövegek, üres helyek 40

Csehy Zoltán
Az opera teste, a test operái 47

Mészáros Márton
Test – kép – rombolás 59

Horváth Zsuzsanna –
Novák Géza Máté
Az épség és alternatívái 69

Nyitrai Ferenc
Testkép, önértékelés és a kettő
közötti kapcsolat kutatása
általános iskolás gyerekek körében 80

Somogyvári Lajos
A test meztelensége 91

Pukánszky Judit
A karcsúságideál internalizációja
és a testkép kapcsolata fiatal felnőtt
nők körében 102
Tóth Angelika
Hol tart a környezetetika oktatása
ma Magyarországon? 111
Kapitány János Sándor
A kémiaoktatás esszenciái 120

Török Tímea
A szavak olvasásától
a stratégiahasználatig, avagy miként
fejleszthető a magyar olvasástanítás 123

Kiss Noémi
Az önszabályozás szerepe
a fejlődésben 125

 

 

 


14/7–8